Monday, September 28, 2009

સામે ચાલીને હવે ચર્ચા કરું છું

સામે ચાલીને હવે ચર્ચા કરું છું,
તારા પૂછ્યા વગરના સવાલનીમોસમ આવી છે કમાલની.....

સપનાનો સૂરજ જે આંખોમાં ઊગે,
એને દિવસે દેખાય રોજ તારા.

કોકવાર રૂબરૂમાં મલકી તું જાય,
ત્યારે ઉકલે અવસરનાં અણસારા.

દિવસ પણ ઊગવાનું યાદ રાખી
રોજ રોજ વાતો કરે છે આજકાલની.

જીવતરનો અર્થ પછી હોવું થઈ જાય,
એવે ટાણે સમજાઈ જાય તું,

ભીનપને લીલેરી લ્હેરખી ફૂટેને,
એવે ટાણે છલકાઈ જાય તું.

મુટ્ટીઓ સાચવીને રાખી મૂકી છે
મારા હૈયે ઊડેલા ગુલાલની.

Friday, September 11, 2009

સાથે રહ્યો છું તારી આ તેનો દમામ છે


સાથે રહ્યો છું તારી આ તેનો દમામ છે

આંસુ એ મારી આંખનો તકિયાકલામ છે -


મારી ગલીમાં રોજ એ ભૂલા પડ્યા કરે-,

શ્વાસોની આવજાવને દંડવત્ પ્રણામ છે.


પેલો સૂરજ તો સાંજ ટાણે આથમી જશે

આંખોમાં તારી ઊગશે એને સલામ છે.


પાંપણમાં ઊંઘ આંજીને ચાલ્યો જઇશ હું,

સપનામાં તારા આવીને મારે શું કામ છે ?


નક્કી જીવનના અંત સુધી નહીં કરી શકું,

હું શબ્દનો કે શબ્દ આ મારો ગુલામ છે !

Sunday, September 6, 2009

તું મને ન શોધ ક્યાંય આસપાસમાં

તું મને ન શોધ ક્યાંય આસપાસમાં
હું તને મળી શકું તારા જ શ્વાસમાં…

ના ભળે સાથે કદી તો ક્યાં ફરક પડે ?
સ્વપ્નમાં સાથે હશું કોઇ પ્રવાસમાં…

સૂર્ય જેમ કોઇનામાં હું સવારથી;
અંધકાર શોધતો રહ્યો ઉજાસમાં…

માર્ગમાં કોઇક તો ભૂલું પડ્યું હશે;
નીકળ્યો હશે પછી પવન તપાસમાં…

તું મથામણો કરી ગઝલ લખી તો જો !
હું તને મળી જઇશ કોઇ પ્રાસમાં…