Tuesday, May 11, 2010

http://tahuko.com/?cat=82

Thursday, October 8, 2009

એક છોકરો સૂતો સૂતો તારા માટે wait કરે છે


એક છોકરો સૂતો સૂતો તારા માટે wait કરે છે

એવી કેવી મોંઘેરી તું સપનામાં પણ late કરે છે

આગળ પાછળ તારી એ

આખો દી ફરતો રાઉન્ડ રે…

એના આખા જીવનનું તું

લાગે છે કમ્પાઉન્ડ રે…

ક્યારેક આવી ખોલે છે તું…

કાચી ઊંઘે એક છોકરો રોમરોમનો gate કરે છે
ધીમે ધીમે પડશે સમજણ

કેવી છે આ થીમધોધમાર

તો પછી વરસવુંપહેલા તો રીમઝીમ…
તારા માટે તડપે છે એ…

નાહકનો એને તું who is that કરે છે

એવી કેવી મોંઘેરી તું…